συγγενής


συγγενής
[сингэнис] εκ. родственный,

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.